Noutati

Oţelul zincat termic folosit în agricultură

1. Cerinţe

Agricultura în Europa este o afacere foarte competitivă, prin urmare este necesară o recuperare cât mai efi cientă a investiţiilor. Acest lucru înseamnă că toate mașinile, echipamentele, clădirile și utilajele trebuie să fi e profitabile pe termen scurt, dar să beneficieze și de avantaje pe termen lung, cum ar fi rezistenţa în timp și costurile scăzute de întreţinere. Deși mașinile și echipamentele funcţionează zilnic în condiţii grele de lucru și în medii murdare, ne așteptăm la costuri scăzute de întreținere.

2. Condiţii de utilizare

Multe utilaje și echipamente folosite în agricultură sunt confecţionate din oţel, cum ar fi porţi, grajduri, sere, piese structurale, containere și echipamente generale. Oţelul trebuie protejat la coroziune, iar zincarea termică este una dintre cele mai simple și mai rezistente metode disponibile. Aerul curat de la ţară, neafectat de poluarea industrială întâlnită la oraș, nu prezintă pericol de coroziune, dar există alţi factori, lichizi, solizi sau gazoși, ce pot reprezenta un risc. De exemplu, dotările grajdurilor sunt susceptibile coroziunii datorate deșeurilor provenite de la animale, urinei și altor substanţe poluante. Temperatura și umiditatea sunt mai ridicate în grajduri, și nivelul de amoniac este mai crescut. Toţi acești factori combinaţi rezultă într-un mediu puternic coroziv. Dar și alte situaţii pot crea un mediu coroziv: dotările și echipamentele sunt expuse mizeriei, depunerilor și umezelii, care pot accelera coroziunea, mai ales în zonele greu accesibile. Aceste condiţii solicită foarte puternic sistemul de protecţie anticorozivă. Acesta trebuie să confere protecţie, dar în același timp să nu fie toxic, să reziste la lovituri și la uzură să fi e durabil și să aibă un preţ avantajos. Zincarea termică îndeplinește cu succes aceste condiţii.

3. Clădiri agricole

Clădirile tradiţionale din cărămidă sunt potrivite din punct de vedere estetic unei ferme, dar sunt de obicei vechi și nepotrivite pentru tehnologiile și echipamentele din zilele noastre. Clădirile moderne construite din oţel au dimensiuni mai mari, și deci permit o utilizare mai bună a spaţiului. Oţelul este potrivit în special pentru silozuri, deoarece raportul său rezistenţă – greutate îl face competitiv în ce privește costul. Zincarea termică protejează timp îndelungat atât tabla de oţel cât și stâlpii de susţinere. Cerealele se pot depozita în siguranţă în silozuri zincate, atât timp cât conţinutul lor în apă este de sub 14% înainte de depozitare. Atât silozurile cilindrice cât și cele dreptunghiulare sunt potrivite. Silozurile din oţel sunt folosite de asemenea pentru stocarea îngrășământului natural lichid, legislaţia fiind tot mai exigentă în ceea ce privește dispersarea acestuia. Zincarea termică este indicată și pentru acest tip de silozuri, dar este recomandat să se combine cu un sistem de vopsire.

4. Accesorii pentru grajduri și clădiri agricole În funcţie de animalele deţinute sau de scopul clădirilor, există o gamă diversă de accesorii zincate termic. Printre acestea se numără partiţionări, îngrădiri, lăzi pentru fân și recipiente pentru hrană. Toate acestea sunt sensibile la coroziune, dar prin venti laţie corespunzătoare și curăţire regulată se poate preveni coroziunea excesivă a zincului. Stratul de zinc va fi supus eroziunii prin frecare fie de către animale, fie de legăturile acestora.

Dar straturile dure de aliaj din acoperirea zincată termic rezistă cel mai acestui tip de abraziune faţă de orice alt tip de acoperire protectoare. Stratul de zinc este susceptibil coroziunii în special în zona inferioară a pieselor, la contactul cu podeaua, datorită acumulărilor de bălegar, urină și umezeală ce se formează în zona respecti vă. Nu atât amoniacul prezent în excremente atacă zincul, cât nivelul ridicat de umezeală, care previne formarea stratului protector specific acoperirii zincate termic. Curăţirea periodică a grajdurilor și hangarelor vor preveni această problemă. O metodă simplă de prevenire este aplicarea unui strat de vopsea pe bază de bitum la bază, până la o înălţime de 25 – 30 cm de la nivelul solului. În cazul stâlpilor de susţinere, este indicat să fie imersaţi în vopsea pe bază de bitum, înainte de fi xarea lor în pământ. Aceasta este o metodă relativ ușoară de a asigura o durată lungă de viaţă piesei zincate.

5. Mașini și echipamente

O investiţie esenţială a oricărui agricultor este reprezentată de mașini și echipamente agricole. De exemplu, dintre echipamentele de exterior amintim tractoare, mașini de treierat, unelte, combine pentru recoltare și echipamente de pulverizare. Printre echipamentele pentru interior se numără mixerele, echipamentele de seră, sistemele mecanice de hrănire și mulgătoarele electrice. Necesitatea protecţiei anticorozive a fiecărei piese variază în funcţie de utilizare și de efectele solicitărilor mecanice și ale temperaturii. În cele mai multe cazuri, piesele expuse unor eventuale pericole accentuate de coroziune, se pot proteja prin zincare termică.

6. Serele

Serele cu schelet din oţel zincat se folosesc de câteva decenii în domeniul agriculturii. Dimensiunile foarte mari și construcţia stabilă a acestora permit folosirea în interior a utilajelor speciale pentru cultivare și irigaţie. Oţelul trebuie să reziste la mediile corozive ce apar uneori în interiorul serei (umiditate, temperatură și efectul substanţelor chimice), iar exteriorul acesteia trebuie să reziste la condiţiile climatice, inclusiv la furtuni și zăpadă. Prin zincarea termică se obţine protecţia dorită.