Cod de etică

COD DE ETICĂ al companiei BERG METALLCHEM:

  1. Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate
  2. Combaterea corupției în orice situație
  3. Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente
  4. Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară
  5. Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese
  6. Concurență loială
  7. Confidențialitate profesională la toate nivelurile
  8. Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru
  9. Responsabilitate față de comunitate
  10. Protejarea mediului